Czym jest wywiad pogłębiony?

Wywiad pogłębiony jest rodzajem badania jakościowego. Wiąże się ono z wywiadem, często tylko z jednym respondentem i jest prowadzone przez przeszkolonego ankietera. Celem wywiadu pogłębionego jest zrozumienie myśli, uczuć, postrzegania, przekonań, postaw lub motywacji związanych z określonym tematem. Wywiad pogłębiony trwa zazwyczaj od 15 do 45 minut i może być przeprowadzony osobiście, przez telefon lub wirtualnie, jako wideokonferencja.

 

Kiedy warto skorzystać z wywiadów pogłębionych?

Identyfikatory wywiadów pogłębionych mogą być wykorzystywane do różnego rodzaju badań, w tym do badań marki, zadowolenia klientów, zainteresowania nowymi produktami, czy usługami oraz spostrzeżeń klientów. Wyniki jakościowe uzyskane w ramach projektu wywiadów pogłębionych dostarczają cennych informacji, które mogą być pomocne w podejmowaniu kolejnych kroków dla firmy lub organizacji. Projekty wywiadów pogłębionych mają wiele podobieństw z innymi metodami badań rynku, ale istnieją również pewne istotne i korzystne różnice. Istnieje wiele korzyści z przeprowadzania wywiadów pogłębionych.

 

Bogactwo zebranych danych w wywiadach pogłębionych

W porównaniu z ankietą internetową, respondenci dostarczają obszernych informacji na zadawane pytania. Wywiady pogłębione posiadają zazwyczaj więcej pytań otwartych, niż ankiety internetowe. Te otwarte pytania skłaniają rozmówcę do otwartego dzielenia się swoimi przemyśleniami, zamiast wybierać opcje dostępne na liście.

 

Rzeczywisty czas wywiadów pogłębionych

Wywiady pogłębione są prowadzone w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do ankiety online zwykle jest to rozmowa. Tworzy to dynamikę, w której rozmówcy chętnie dzielą się swoimi przemyśleniami i odczuciami na dany temat. Ankietujący może na bieżąco dopytywać osobę badaną o szczegóły tak, aby przeprowadzany wywiad pogłębiony był kompletny. Osoba przeprowadzająca wywiad pogłębiony powinna być odpowiednio wyszkolona, aby natychmiast miała pomysł i mogła zadać dodatkowe pytania.

 

Szczegółowość informacji

Wysoko wykwalifikowany ankieter ma doświadczenie, by wiedzieć, kiedy "wyjść poza scenariusz". W przeciwieństwie do ankiety online, gdzie respondent odpowiada na jedno pytanie i porusza się dalej, ankieter może zadawać dodatkowe pytania, aby pogłębić odpowiedzi osób uczestniczących w badaniach. Na przykład, "Czy możesz podzielić się ze mną więcej na temat tego, co masz na myśli przez ___________?". Albo, "Słyszałem, że wspomniałeś o X, możesz mi o tym powiedzieć?". W ten sposób możemy uzyskać dokładniejsze informacje oraz zapytać ponownie o nurtujące nas kwestie. W ten sposób wywiad pogłębiony dostarcza nam bardzo szczegółowych odpowiedzi, które mogą być kluczowe na etapie wyciągania wniosków i podejmowania dalszych decyzji.

 

Mniejsza wielkość próbki

Nie ma "właściwej" liczby wywiadów pogłębionych do przeprowadzenia dla danego projektu. Wywiady pogłębione wymagają mniejszej liczebności próby w porównaniu z innymi metodami badawczymi, na przykład ankietą online. Ponieważ dane mają charakter jakościowy, wspólne tematy pojawiają się szybko przy mniejszej próbie.

Wywiady pogłębione są cennym, jakościowym narzędziem badania rynku. Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób wywiady pogłębione mogą Ci pomóc w badaniach rynkowych, warto zapoznać się z zaletami tej metody badawczej. Wiadomo, że wywiady pogłębione mają zalety i wady, jak wszystkie metody badawcze, lecz przed wyborem sposobu badania warto zastanowić się nad kwestiami, które są dla nas najważniejsze.