Tag: analiza danych klinicznych (3)

Aplikacja do badań klinicznych – w cyfrowej jakości danych

Badania przeniesione do świata cyfrowego

Efektywna współpraca specjalistów IT oraz ekspertów ds. badań statystycznych pozwoliła na stworzenie innowacyjnego systemu do prowadzenia badań. Aplikacja do badań klinicznych eCRF.biz™ daje możliwość prowadzenia wysoce rozwiniętych badań komercyjnych i niekomercyjnych dotyczących:

 • klinicznych produktów leczniczych,
 • klinicznych wyrobów medycznych,
 • (dermo)kosmetyków,
 • zainicjowanych przez lekarzy badań naukowych,
 • biorównoważności.

Zarządzanie projektem badawczym w kompleksowy sposób, ułatwia pracę badawczą. Zarówno naukowcy pracujący nad projektem, jak i koordynatorzy badań, dzięki elektronicznemu CRF pozyskują dane w szybszy sposób. W ten sposób mogą być one poddane natychmiastowej analizie.

 

Szerokie zastosowanie

Eksperci i naukowcy z różnych dziedzin medycyny mogą liczyć na wysoką jakość badań klinicznych, prowadzonych poprzez aplikację eCRF.biz™. Z sukcesem prowadzono już badania dla: dermatologii, kardiologii, alergologii, gastrologii, okulistyki, psychiatrii i wielu innych obszarów terapeutycznych. Aplikacja do badań klinicznych posiada wiele istotnych zalet, dzięki którym proces prowadzenia badań staje się bardziej kompleksowy, szybszy i efektywniejszy:

 •  wgląd do danych przez całą dobę,
 •  cała historia działań użytkowników na platformie badawczej,
 •  możliwość konfigurowania systemu eCRF,
 •  randomizacja i zarządzanie lekami,
 •  powiadomienia dotyczące pacjentów (np. działania niepożądane),
 •  możliwość podpisywania umów online,
 • dostęp do badań, dla wszystkich zainteresowanych (Sponsorzy, Programiści, Monitorzy eCRF, Dostawcy leków),
 •  szybkie raporty,
 •  wydruk bezpośrednio z systemu,
 •  integralność z laboratoriami,
 •  monitoring płatności,
 •  bezpieczeństwo i stały backup danych.

Aplikacja do badań klinicznych może być ponadto zastosowana w różnego typu analiz. Z powodzeniem sprawdzi się w badaniach market research oraz jako łatwa aplikacja do prowadzenia dzienniczka obserwacji pacjenta, gdzie:

 •  przysłuży się lekarzom prowadzącym pacjentów z chorobami przewlekłymi,
 •  pomoże monitorować stan zdrowia i codzienne parametry chorych (w trakcie kuracji lekowej),
 •  pozwoli na zarejestrowanie ewentualnych działań niepożądanych,
 •  umożliwi stały monitoring zdrowia pacjenta.

Także istotne z perspektywy zagrożeń epidemiologicznych, mogą być sukcesywnie prowadzone dzięki aplikacji do badań klinicznych eCRF.biz™. Zbiór istotnych danych epidemiologicznych – pożądanych dla świata medycyny, przetwarzanych zgodnie z polskim prawem, skutkuje wzrostem wiedzy i efektywności pracy polskich lekarzy. 

 

Autorskie rozwiązania

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami zastosowania kompleksowej aplikacji do badań klinicznych eCRF.biz™. Autorskie rozwiązanie specjalistów z firmy BioStat®  pozwala na prowadzenie wieloośrodkowych badań dla branży medyczno-farmaceutycznej, o rozbudowanych funkcjach procesu zarządzania badaniami.


eCRF-komentarze w badaniach klinicznych

Tworzenie i możliwość modyfikowania elektronicznych formularzy do prowadzenia i obserwacji badań klinicznych powinno być działaniem elastycznym, umożliwiającym komunikowanie pomiędzy ośrodkami prowadzącymi badania oraz poszczególnymi badaczami. eCRF-komentarze dają pełną możliwość redagowania i zawiadamiania o pojawiających się nieprawidłowościach i odchyleniach od protokołu badań klinicznych.


Przystępność i obniżanie kosztów badań

Koszty badań projektowanych w systemie eCRF są związane z ilością koniecznych do przeprowadzenia czynności, a także zaangażowania zespołów pracujących nad projektem. Znaczne obniżenie kosztów dzięki funkcjonalności modułu eCRF-komentarze, pozwalającemu na wykluczenie dodatkowego:

 • wysyłania maili pomiędzy jednostkami zaangażowanymi w badania,
 • sporządzania screenów z poszczególnych etapów badań,
 • opisu i wskazań etapów, podczas których wystąpiły zjawiska niepożądane.
   

Eliminacja dodatkowych działań angażujących zbędną pracę badaczy oraz przeniesienie potrzebnych funkcji do systemu eCRF ułatwia przygotowanie projektu protokołu kwestionariusza obserwacji.

Osoby pracujące nad projektem protokołu mogą wprowadzać do systemu sugestie zmian odnoszące się do: modyfikowania protokołu, pojawiania się pytań i odpowiedzi, słuszności ich pojawiania się, czy też dodania nowych obszarów w protokole.


Główne zalety funkcji eCRF-komentarze to:

 • szybsze weryfikowanie testowej wersji eCRF,
 • przypisywanie komentarzy do poszczególnych użytkowników (uczestników projektu badania),
 • eliminacja zbędnych zadań,
 • szybki system komunikowania o zachodzących nieprawidłowościach pomiędzy uczestnikami projektu badań klinicznych,
 • przejrzysta współpraca pomiędzy poszczególnymi zespołami zadaniowymi,
 • możliwość błyskawicznego zgłaszania uwag dotyczących koniecznych modyfikacji,
 • łatwe przeglądanie zachodzących zmian w historii.
   

Zaawansowany system eCRF.biz™

W autorskim systemie przeznaczonym do zarządzania i prowadzenia badań klinicznych, poza funkcjonalnością wystawiania i redagowania komentarzy można również korzystać z innych innowacyjnych funkcji ułatwiających proces badawczy. Należą do nich m.in.: zastosowanie słownika medDRA, zawieranie umów w wersji online za pomocą systemu, automatyczne raporty z badań, mechanizm wprowadzania zapytań do wpisów kwestionariusza (Data queries), automatyczne raporty dotyczące odchyleń od protokołu, czy też dostępność przypisania poszczególnych uczestników badań do grup kontrolnych lub terapeutycznych
(proces randomizacji).

 

Rozbudowany system eCRF.biz.™ daje możliwość prowadzenia szeroko zakrojonych badań klinicznych o zaawanasowanej strukturze . Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem ekspertów w celu zapoznania się ze szczegółami oferty. 
 


Niekomercyjne Badania Kliniczne - odpowiedni partner do realizacji badań

Niekomercyjne Badania Kliniczne – odpowiedni partner z doświadczeniem badawczym

Chcąc realizować Niekomercyjne Badania Kliniczne w instytucie naukowym, placówce medycznej lub organizacji pacjenckiej należy przygotować pod nie odpowiedni grunt. Ważny jest partner badań, który wcześniej prowadził tego typu eksploracje. Możliwe, że nasz partner posiada odpowiedni system pozwalający zarządzać procesem badawczym.

 

BioStat® partnerem w realizacji Niekomercyjnych Badaniach Klinicznych

Jeśli chcesz, aby badania w Twojej placówce były realizowane na wysokim poziomie, podejmij partnerstwo z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®. Eksperci BioStat® to specjaliści z zakresu: biotechnologii, biochemii, statystyki medycznej, matematyki stosowanej, systemów IT. Niekomercyjne Badania Kliniczne wykonywane za pomocą autorskiego systemu eCRF.biz.™ umożliwiają działania zarówno w dziedzinie badań medycznych jak i farmaceutycznych. BioStat® wielokrotnie prowadził badania, zakończone sukcesem, dla takich specjalizacji jak:

 • onkologia,
 • urologia,
 • hematologia i transplantologia,
 • psychiatria i neurologia,
 • okulistyka,
 • dermatologia,
 • gastroenterologia;

i wielu innych specjalności medycznych, jak również wąskiej problematyki badawczej dotyczącej wybranych zagadnień. Przygotowana przez BioStat® platforma do prowadzenia Niekomercyjnych Badań Klinicznych umożliwia pełen nadzór nad wprowadzaniem danych, dotyczących jednostek obserwacji do systemu. Ponadto system pozwala:

 • zaprojektować protokół analizy statystycznej,
 • opracować rozmiar próby badawczej oraz metodę jej dobru,
 • przygotować schemat bazy danych – przy wsparciu ekspertów BioStat®,
 • wybrać metodę randomizacji,
 • kontrolować, jak również administrować dane pochodzące z badań,
 • zorganizować dane celem przeprowadzenia analizy statystycznej,
 • wykonać bazę danych.

Realizując Niekomercyjne Badania Kliniczne z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® wykonasz zaawansowane obserwacje i badania analityczno-statystyczne, badania kliniczne w fazach I-IV, analizy oraz badania epidemiologiczne.

 

Niekomercyjne Badania Kliniczne – rozwijaj medycynę, dzięki odpowiedniemu partnerowi

Wybór odpowiedniego partnera skutkuje również wysoką jakością badań klinicznych. Dzięki doświadczeniu ekspertów BioStat®, jak również zaawansowanej platformie do prowadzenia Niekomercyjnych Badań Klinicznych odpowiedne jednostki badawcze mogą przeprowadzić badania, których skutkiem będzie znalezienie nowych metod terapii i poprawa jakości obecnych metod. Wdrażanie nowych sposobów leczenia kojarzonego w trakcie terapii pacjentów onkologicznych również musi zostać sprawdzone na podstawie badań klinicznych. NBK to także sposób na optymalizację kosztów leczenia na poziomie polskiej służby zdrowia.

Wykorzystaj możliwości rozwoju, dzięki Niekomercyjnym Badaniom Klinicznym i współpracy z BioStat®. O finansowanie projektów można ubiegać się z Agencji Badań Medycznych.