Analizy statystyczne - jak są przeprowadzane?

Część składowa rozbudowanego procesu

Analizy statystyczne są częścią większego procesu pozyskiwania informacji dla szeroko pojętego biznesu, nauki oraz medycyny i farmacji. Proces obejmuje wiele kroków. Wybierając agencję badawczą, która zrealizuje analizy statystyczne na Twoje zlecenie warto sprawdzić czy jej działania opierają się na wszystkich krokach opisywanych w poniższym tekście.
 

Proces badań

Proces badawczy opiera się na kilku istotnych krokach. Dzięki poniższej kolejności masz pewność, że właściwe analizy statystyczne zostaną przeprowadzone we właściwy sposób z uwzględnieniem najistotniejszych danych:

 • Definiowanie celów: Każde badanie musi rozpoczynać się wskazania celu. Część decyzji podejmowanych w pozostałej części procesu zależy od tego, w jakim stopniu cele badania zostały jasno nakreślone.
 • Zadawanie pytań: Podejmowane próby zadawania pytań w dziedzinie danej problematyki. Na przykład: Czy umieralność pacjentów po stosowaniu metody leczenia „A” spada w stosunku umieralności pacjentów przy zastosowaniu metody leczenia „B”.
 • Gromadzenie danych: Wielowymiarowe dane, istotne dla uzyskania odpowiedzi na postawione pytania, muszą być zgromadzone z odpowiednich źródeł. Zespół BioStat® dobiera stworzył ponadto elektroniczny system do zarządzania danymi eCRF.biz™, dzięki któremu można je kontrolować i zarządzać nimi.
 • Analizy statystyczne: Zdobyte surowe informacje należy odpowiednio zaadaptować, służą do tego odpowiednie metody analityczne, takie jak:
  • analizy typu porównawczego i opisowego,
  • korelacje i regresje,
  • testy prawdopodobieństwa,
  • modele przeżywalności,
  • określanie czynników ryzyka zachorowań.

Rzetelna analiza danych pozwoli odpowiedzieć na postawione początkowo pytania badawcze, obalić lub potwierdzić początkowe hipotezy. Dzięki profesjonalnym analizom statystycznym ryzyko wystąpienia błędów w trakcie prowadzenia badań dla tak istotnych branż jak medycyna i farmacja spada niemalże do „0”. Warto oprzeć się na tego typu analizach w trakcie pisania publikacji do renomowanych czasopism naukowych lub medycznych.
 

Wiedza i doświadczenie zespołu agencji badawczej

Wspomniana w tym tekście agencja badawcza BioStat® posiada innowacyjne narzędzia do realizacji skompilowanych, wielopoziomowych badań statystycznych. Warto zaufać zespołowi, który podejmował się wykonywania projektów badawczych dla różnych branż (nie tylko dla medycyny i farmacji), a jego członkowie to doświadczeni specjaliści z zakresu statystyki, biologii, biostatystyki, matematyki stosowanej i ekonomii.

statystyka medycznaprofesjonalne analizy statystyczneanalizy danychanalizy statystyczneanalizy statystyczne dla medycynybiostatystykacentrum statystykistatystyka do doktoratu